Тројице је престо Љубав

Песмарица намењена широком аудиторијуму побожне деце и људи.

Веронаука смештена кроз стих и риму уприличена за певање у црквеним певницама и побожним скуповима.

По угледу на Светог Владику Николаја и његове песме и ова песмарица проноси дух православног мисионарства.